Онлайн магазин с ехо.com

Информация свързана с онлайн магазините

Интернет търговията във всеки един аспект

Търговията днес и предимно тази на дребно претърпява промяна. Става все по все по-мащабна и благодарение на бързия ръст в онлайн пазаруване, промяна в навиците на потребители, мобилни технологии и т.н.

Като водеща и двигателна се оказва тенденцията на ритейл революция, а тя от своя страна превръща логистиката в най-съществения приоритет.

Търговията на мулти канално ниво пък се оказва с по-голям натиск над самите търговците и по отношение на запаси, локация, транспорт и контрол над разходите. Това от своя страна значително утежнява задачата те да се адаптират в създалата се ситуация, а това с пълна сила важи за градовете с по-големи мащаби и по-гъста населеност.

Според мнението на специалисти, търговците ще се наложи да променят стратегиите и да засилят интеграцията на физически магазини, което е съпроводено и от по-добро представяне в мрежата.

Като първа фаза за развитие на електронна търговия, е-търговия създадените бизнес канали служат, както за новата онлайн, така и за традиционната търговия. Прехода през фазата, която съчетава и двата типа на бизнес модел, онлайн и реален, позволява да се купува и получават стоки по всяко време и навсякъде.

Към главните очаквания са да бъдат обединени пазаруване в класическия магазин и такова в брандиран интерфейс, като едни и същи стоки да са и онлайн, и налични. Последното ползва запасите на всеки един от двата търговски обекта – да предлага доставка по всяко време, независимо дали има складова наличност. Последното зависи най-вече от организацията по самата система.

Важно е още така потребителят да получава изчерпателна информация за всичко свързано с онлайн наличността на продукти в различни магазини, а по този начин и по-лесно ще може да вземе решение откъде да пазарува и да има възможност да върне конкретна стоката онлайн или в магазина, когато те са свързани и взаимно допълващи се.

Дистрибуцията трябва да е ефективна на следващ етап от електронната търговия. Търсенето на потребители играе важна роля в избора на място за дистрибуционните центрове, а така и стоките ще пристигат бързо до крайната цел.

Платформи и портали

Портали за компютърна техника

Вход