Онлайн магазин с ехо.com

Информация свързана с онлайн магазините

Въведение в маркетинга

Какво означава маркетинга и каква е неговата роля в онлайн бизнеса. Върху тези въпроси трябва да се спира всеки стартиращ нов бизнес и всеки, който търси по-добра стратегия за развитието на своя бизнес.

Правилната преценка на всяка отделна ситуация е много важна за бъдещето на всеки бизнес. Ето, защо е добре да се преценява правилно тя, а от моментите на грешки да се вади поуката.

Н първо място нека дадем отговор на въпроса, какво представлява Маркетинг. В превод той значи продажба или обяснено обстойно е движението на стоки и услуги от производител, към клиентите/потребители. Тук се появяват не една други чуждици, като „Мулти левъл“, който е многостепенен и засяга система от компенсации, които групи от хора правят, с цел придвижване на стоки и услуги по-лесно и бързо до самия потребител. Мулти в бизнеса значи много повече от един път, а левъл е равнище, ниво на поколение или генерация.

След въвеждането за маркетинг и Мултилевъл идват и други често чувани термини днес, едни, от които са – Уни левъл маркетинг, значещ още едностепенен маркетинг за бизнеса и Нетуърк маркетинг. Вторият означава мрежов маркетинг, който е по-характерен и друго наименование за е-търговия. Съществува още едно наречие – Кооп мас маркетинг, той от своя страна означава масов маркетинг на кооперативни начала.

До тук добре, с наречията използвани днес в бизнеса. По отношение на маркетинговата стратегия е добре да се знае, че собственика на един бизнес, било то реален или онлайн бизнес може добре да познава всички специфики, в него, но това не означава, че той ще може добре да го рекламира. Смята се, че добрият бизнесмен може да представи по-блестящ начин своя бизнес, говорейки за него с авторитет. Тук обаче се появява едно често среща, но явление. Много от собствениците на бизнес могат да са запознати в детайли с целия процес по създаване на своите стоки или услуги, но това не дава гаранция за прецизността им на действие. Ето, защо е добре, ако сте собственик на бизнес и целите той да достигне до правилната аудитория, то трябва да търсите този, който ще съумее да намери точните и правилни думи, за да го представи. Да разбирате от всичко не е по възможностите, нито е необходимо за всеки. По-добре насочете усилията си в едно, но то да е изцяло и добре пресъздадено.

Не преценявайте един бизнес по размера му. Всеки от нас се впечатлява от лъскави костюми, огромни и най-модерни офиси, лукс в интериора. Тук е момента да се замислим колко от тази действителност е плод на снобско неглижиране от реклама. В Интернет няма малки и големи, тук има несериозен ин сериозен бизнес. По-бързото и по-безболезнено разбиране на това, води до по-лесно откриване на правилния подход в маркетинга и към клиента.

Платформи и портали

Портали за компютърна техника

Вход