Онлайн магазин с ехо.com

Информация свързана с онлайн магазините

Очаквания за онлайн продажбите в идните години

Днес всеки втори предпочита лесния достъп до интернет и всяко кътче на вселената. Така много по-лесно, бързо, удобно и модерно стана и пазаруването в онлайн магазини. И ако до преди няколко години това да купуваме или продаваме в Интернет ни беше далечно и чуждо, то днес нещата са доста по-различни, динамични и интересни. Хора от различна възраст и с всестранни интереси пазаруват онлайн. В това няма нищо странно, необичайно или неправилно. Вече може да направите свята покупка в онлайн магазин и само за броени дни да имате всяка една стока или услуга идваща от другия край на града до дома.

Интересен е и факта, че с темповете, с които нараства онлайн пазаруването в Интернет се очаква в най-скоро време темповете да достигнат главоломни размери. В такъв случаи само през 2015 година се очаква онлайн продажбите ще са нараснали с 15% от търговците на дребно. И така продажбите по електронен път се увеличават в двоен размер, твърдят специалисти правещи проучвания и експерти в областта на маркетинга.

Само до 2015 г. онлайн продажби на различни видове стоки ще стигнат 12 и 13% от търговията на дребно, а на база проверка и статистика на пазара към момента те са едва 3%. Според мнението на специалисти, ежегодно продажбите възпроизведени и реализирани по Интернет или електронно се увеличават двойно, което за нашата страна си е един добър ръст. Сред причините това да е така се включва и търсенето, провокирането и намирането, както на продавачи/търговци в Интернет и социални мрежи, така и на потенциални потребители – клиенти, с цел привличане на двете страни.

Платформи и портали

Портали за компютърна техника

Вход